ПРОМИШЛЕНА, СПИРАТЕЛНА И РЕГУЛИРАЩА

АРМАТУРА, ФИТИНГИ И ФЛАНЦИ,

ПРОМИШЛЕНИ ИЗОЛАЦИИ И УПЛЪТНЕНИЯ

Тротоарен спирателен кран (ТСК)

Техническа характеристика

Номинален диаметър:

1/4'' - 1''

Работно налягане:

PN16

Работна температура:

-10⁰C до +120⁰C

Строителна дължина:

EN 558-1 серия 14

Тяло:

Сферографитен чугун GGG40

Уплътнение:

EPDM

Приложение:

Питейна вода

Забележка:

Тротоарен спирателен кран (ТСК) е придружен със сертификат
PED/97/23EC, ISO 9001:2008 и сертификат за съответствие 14-НСИСОССП-2028
издаден от „Булгарконтрола” АД