ПРОМИШЛЕНА, СПИРАТЕЛНА И РЕГУЛИРАЩА

АРМАТУРА, ФИТИНГИ И ФЛАНЦИ,

ПРОМИШЛЕНИ ИЗОЛАЦИИ И УПЛЪТНЕНИЯ

Пожарни хидранти подземни

Техническа характеристика

Номинален диаметър:

DN80

Работно налягане:

PN10

Техническа документация